Mayerhoffův protiklad kořenů pevnin

Seismické profilování a rozbory tíhových měření ukazují, že „obtisky“ pevnin sahají až na kraj samého jádra (obr. 1, 2, 3).

Toto zjištění není příliš zdůrazňováno v deskově tektonických vysvětleních protože nechává málo prostoru pro oběžné proudění a tím pádem i pro boční pohyb desek. To je patrně i důvod proč jsou tyto údaje zastánci deskové tektoniky převelice opatrně posuzovány (spíše zamlčovány). Z uvedeného je zřejmé, že desky, slupky, jakožto dílce zemského povrchu, oddělené od spodního pláště souvislou, natavenou, plochou - tzv. astenosférou, která by umožňovala boční pohyb celého segmentu, de facto neexistují.

Rozbor tíhových dat a zemětřesná tomografie mluví dosti jasně. Pevniny zasahují až k samému jádru. Proč by také ne? Vzestupný proud vedoucí k jejich oddalování a rozptylování nejspíše stoupá rovněž z jádra pevninským a podoceánským pláštěm. Plášť kontinentů, rozšiřující se do hloubek několika set km, předpokládá hluboké kořenové zóny cestující společně s pevninami. To je v příkrém rozporu s tvrzením, že kamenná slupka (litosférické desky) je mocná pouze 100 km a klouže po měkčí astenosféře. Přitom výklad deskové tektoniky přisuzuje zeměhybné jevy pohybu tuhých litosférických "desek". Ve výkladu deskové tektoniky desky, silné ca 100 km zahrnují pevniny a mají plout jako vory, rozjíždět se a sbíhat (jako pokojový nábytek jak kriticky podotýká A. Meyerhoff), a konečně se ponořit do oslabené zóny, součásti zemského pláště. Jak jsme uvedli, bylo dokázáno, že pevniny mají kořeny které zasahují do hloubky 600 km. Proto se vnucuje neodkladná otázka: Jak je možné pro horní části pevnin pohybovat se vodorovně několik tisíc kilometrů, když všechna dostupná data ukazují na souvislé kořeny od povrchu do hloubek 600 a více km? Jinými slovy – shromážděné poznatky dokládají, že nedochází k oddělení a pohybu horních 100 km vzhledem k podložním látkám pokud ovšem nepřijmeme to, že se například celých 600 km pohybuje jako celek. Pak ale padá celé pojetí deskové tektoniky.


 

 


kliknutím zvětšit
Popisek

Obr. 1 Nové tomografické seismické řezy zemským plášťem ukazují rozměrné „kusy“ hustého chladného materiálu, který dosahuje až k rozhraní pláště a jádra. Je zřejmé, že zde není až k zemskému jádru vrstva horké astenosféry po které by měly plout desky. Pokud bychom chtěli při vyhodnocení tomografických profilů použít deskově tektonického předpokladu o oběhových (konvekčních) proudech, tak chladný sestupující proud by například podle řezu a přes severní Ameriku sestupoval až uprostřed kontinentu: a – Severní Amerika, b – Střední Amerika, d – Asie. „Kořen“ Amerik (c) je zobrazen pro hloubku 800 km. Podle souhrnu K. W. LUCKERTA 1999: GRAND, Van der HILST & WIDIANTORO, GSA Today, April 1997, a Van der HILST, WIDIANTORO & ENGDAHL, Nature, 10 April 1997.

 

 


kliknutím zvětšit
Popisek

Obr. 2 Kontinentální "kořeny" na zvětšených a barevně provedených tomografických řezech přes s. a střední Ameriku; a – Severní Amerika, b – Střední Amerika,

 

 


kliknutím zvětšit
Popisek

Obr. 3 Seismická tomografie jen posílila poselství pevninských kratonů, zejména archaických a spodnoproterozoických, které jsou "přivařené" k podkladovému plášti. Představa tenké (méně než 250 km silné) litosférické desky, která by se pohybovala tisíce kilometrů nad spojitou celosvětovou oslabenou oblastí (astenosférou), je ilusorní. Pevninský kořen pod Severní Amerikou. Podle deskově tektonického vysvětlení zanořená chladná deska Farallon.

názory k článku

Poznámka

Ve společnosti s možností svobodného uplatnění a přijetí přinejmenším věrohodného názoru, by desková tektonika na základě jenom jediného z uvedených 23 článků o pochybeních už dávno skončila v archivu neplatných teorií. Její udržování a neustálá další propagace jsou důkazem ovlivňování vědeckého výzkumu politickými prostředky. Z tohoto důvodu jsme zařadili na stránky i články k této problematice, viz článek Michiheiho Hoshiny, jeho dodatek a článek ropný zlom v kapitole o rozpínání Země.


 

 


Velké východojaponské zemětřesení otřáslo (také) deskovou tektonikou

Yoshihiro KUBOTA, Niigata University, Japan: „SYMPOZIUM K PŘÍLEŽITOSTI 20. VÝROČÍ ROZPRAV O STRUKTURNÍ GEOLOGII; 18. PROSINCE 2011 JAPONSKO. Strukturně geologická kolokvia byla zavedena v roce 1991. Od té doby jsme zorganizovali pravidelně dvakrát ročně schůze za účelem podpory původních výzkumů založených na důkladných terénních pracích… Japonci se obávají dalšího velkého zemětřesení... Výsledek sympozia byl překvapující. Všichni účastníci (více jak 50), nabyli silného neodbytného pocitu, že éra deskové tektoniky skončila a velká zemětřesení jsou jistě předvídatelná."


NCGT: New Concepts in Global Tectonics NEWSLETTER No. 61, December, 2011 ISSN: 1833-2560 Editor: Dong R. CHOI


kliknutím zvětšit
Popisek

 

 


Na obr. Dong Choi přednáší o velkém Japonském zemětřesení


 

 


Pozn. autora webu: Závěr z diskuse v Japonsku je jasný: nejen z hlediska předpovídání zemětřesení nelze brát deskovou tektoniku vážně a je tudíž z hlediska předpovídání zemětřesení naprosto nepoužitelná (i když odjakživa tvrdila, že "vysvětluje zemětřesení").


vytvořeno pomocí Gaia CMS firmy Artemis webdesign © 2008