ropný vrchol

"Vývoj lidského společenství brzdí chybná dogmata. Lidstvo se nachází ve slepé uličce a zachránit je může pouze pravdivý obraz světa! Energie je čím dál dražší, protože údajně docházejí zásoby paliv považovaných za fosilní. Dramatický vzestup cen těchto paliv vede k přesunům bohatství mezi národy a kvůli zajištění přístupu k ropným polím se i válčí. To vše je následek zpráv předpovídajících ztenčování zásob „fosilních " nosičů energie. Data pořízená kosmickými sondami v posledních letech však dokázala, že uhlovodíky jako metan a etan se v naší Sluneční soustavě vyskytují v obrovském množství. Nevznikly ovšem biologickými procesy. Přesto jsou uhlovodíky na Zemi pořád ještě považovány (vydávány) za čistě biologické produkty."

 

Úvod do kapitoly 1. Spousta uhlíku a metanu v knize od H. J. Zillmera "Energetický blud", Vydal Knižní klub v r. 2011Ropný zlom, ropný vrchol (Peak oil)

Výraz „ropný zlom, ropný vrchol, peak oil" označuje okamžik, kdy celosvětová produkce ropy má dosáhnout maxima, poté prý začne těžba klesat a skončí úplným vyčerpáním zásob. Mělo to vyplynout z pečlivé rozboru údajů o těžbě. Podle zastánců jiné teorie je to však koncept propagovaný elitní skupinou politiků, vládců a představitelů naftového průmyslu, kteří uměle vytvářejí dojem o nedostatku zdrojů a zvyšují tak ceny komodity. Zastánci teorie o spiknutí mocných kapitánů naftového průmyslu poukazují na jiný vědecký předpoklad. Podle něj je ropa nekonečným přírodním zdrojem. Vyvozují to z úniku důvěrných informací, pocházejících od společností ropného průmyslu a nedůsledných údajů z klíčové výroby. Věří, že názor o ropném zlomu rozšířil zainteresovaný mocný blok jen proto, aby udržel závislost většiny obyvatelstva na naftě a neomezil své zisky. Co bychom si měli počít s vědeckými důkazy, prezentovanými zastánci opačné teorie, která tvrdí, že nafta je zdrojem obnovitelným (tzv. abiogenní nafta obsažená v zemském plášti a zemském jádru pozn. red) a nikoli konečným zdrojem (nafta biogenního původu), vytvořeným dlouhodobým procesem přeměny uloženého biologického materiálu? Kdyby planeta doplňovala zásoby nafty, nebyla by oslabena moc a bohatství zemí a společností, které jsou největšími světovými producenty ropy? Co udělají tito největší světoví hráči, budou-li zahnáni do kouta? Budou chránit sebe a své zisky, toť vše. Odpůrci ropného zlomu poukazují například na záhadné výkyvy těžby na naftových polích v Mexickém zálivu. Byly objeveny v roce 1973 a původně se těžilo 15 000 barelů denně, poté, v roce 1989, produkce klesla na 4 000 barelů denně. Později se však těžba opět vrátila na úroveň 13 000 barelů denně. Co bylo za těmito proměnlivými čísly? Znamená to, že se toto pole opět samo naplnilo a skončila tak teorie ropného vrcholu („peak oil"), již podporuje OPEC, Mezinárodní měnový fond (MMF) a bezpočet vlád hlavních zemí těžících ropu a naftových konglomerátů? Spekulovalo se o tom, zda naftařské společnosti věděly, že teorie o vyčerpání zásob ropy jsou falešné. Zastánci této teorie tvrdí, že viděli poznámky firem Mobil, Chevron a Texaco, naznačující strategii úmyslného, uměle vytvořeného nedostatku a zvyšování ceny. Při pokračující vysoké úrovni těžby dojde k vyčerpání zásob "varují" zástupci Chevronu. O poslední válce v Iráku se tvrdí, že se jedná o invazi jen kvůli ropě. Využila americká vláda, vedená Georgem W. Bushem a partou starých přátel z naftového průmyslu, jen příležitost, aby se zmocnila kontroly nad světovými zásobami ropy, která by poskytla všem zúčastněným ještě větší moc nad spotřebiteli a podpořila by teorii „peak oil"? Byl právě toto pravý důvod, proč Bushova administrativa potlačovala technologie alternativních pohonů automobilů? Ropné společnosti, vlády a hlavní globální organizace se ze všech sil snaží "uvést podezření o spiknutí na pravou míru", ale další ohromné zásoby, které objevila společnost British Petroleum v Mexickém zálivu v září 2009, jen pár dní po tom, kdy Irán oznámil, že objevil ještě větší zásoby, až 8,8 miliard barelů, vzbuzuje pochybnosti o výrocích těch, kteří by měli největší ztráty, kdyby se ukázalo, že zásoby ropy jsou mnohem větší, než se očekávalo. Tyto objevy a objevy ropy v Ugandě, západním Grónsku a Brazílii přispívají k opačné teorii, že „peak oil" je jen snůškou lží.

 

Podle Jamie King: Konspirační teorie, Levné knihy 2011


 

Pozn. red.

Pro udržování představy, že je nafta biogenního původu vyhovuje právě zastaralý názor o složení neměnného žhavého zemského jádra ze železa, kterého se křečovitě dovolává desková tektonika, tudíž složení zemského jádra z látek, které by sotva mohly obsahovat "organické" sloučeniny (např. naftu), nebo vodu. Pokud bychom ale přistoupili na skutečnost, že Země měnila značně svůj objem (natolik aby se vzdálila Afrika od Jižní Ameriky), tak bychom to sotva zvládli s neměnným tudíž železným jádrem. Pokud tedy Země měnila svůj objem (přechodem zhuštěných látek jádra na horniny pláště a naopak), nemá železné jádro a jádro je složeno z jiných prvků než ze železa a tudíž je nejen možné, ale i pravděpodobné, že mohlo a může poskytovat vodu a uhlovodíky včetně ropy. Ostatně několikeré obnovení hydrosféry v dějinách Země je důkazem přítomnosti vody (juvenilní) v zemském nitru (viz kapitolu o obnovení hydrosféry na těchto stránkách popřípadě knihu: "Geologie mezi rozpínáním Zeměkoule a Čechami"). Samozřejmě by bylo nutné změnit i názor (paradigma) o vytvoření Země ve žhavém oblaku na věrohodnější model studeného prachového mraku v počátečním stádiu tvorby sluneční soustavy.

Z výše uvedeného je zřejmé, že desková tektonika se železným neměnným zemským jádrem nemá vědecky upřímné pozadí
názory k článku

J. Starý - 06.02.2012 02:12
A bůh sestoupil z hlubin Země a řekl: "Budiž konspirace má civilizovaná společnosti! Krm se sítěmi internetovými spletitými, vína pij, užívej slastí klidu a míru!" A společnost v hřejivých ponožkách, pohodlných pantoflích, při teple krbu sedí u internetu, hltá novinové zprávy, zaručeně z první ruky, a lamentuje nad tím, jak je svět špatné zinscenované divadlo... Přicházíme o rozum spolu s tím, jak se zvyšuje kvalita našeho života. Člověk, ten civilizovaný, by asi opravdu potřeboval dát lekci. Týká se to všech v tomto státě. A ti, co si myslí, že jich se to netýká, také se jich to týká... Bohužel i mě se to týká, chtě nechtě... VŠE jsme dostali a teď je nám líto toho, že to VŠE máme. Zajímavé, takoví jsou asi lidé, nicota, pocit křičení do tmy, nářek z pocitu, který se rovná pocitu ryby na souši, která je ve vodě. Svět je vskutku pln paradoxů...
 
Petr Rajlich - 16.03.2012 20:54
Bez komentáře
 
FTL - 04.04.2013 22:51
pro J. Starý.. o čem to kecáš vole ? ... tobě je líto že se máš dobře ? tak to ti tu tvojí pohodu závidím
 
W.A. - 13.05.2013 01:14
Po prečítaní som to pochopil: Jamie King sa pozná s redaktorom zo spoločných štúdií geológie u novoguinejských šamanov. Exaktné údaje o abiogénnom pôvode ropy zatiaľ ako jediným na svete oznámil šamanom Veľký duch pralesa, ktorý sa im pravidelne zjavuje ako asfaltom pokryté čierne prasa. O neúprimnosti, ba rovno až falošnosti platňovej tektoniky sa redaktor dozvedel z dlhých rozhovorov s nazelenalým, plesňou pokrytým zombiem, ktorý sa mu predstavil ako V.V. Belousov.
 
Petr Rajlich - 01.07.2013 09:16
Žijete v omylu, nepochopil jste vůbec nic
 

Poznámka

Ve společnosti s možností svobodného uplatnění a přijetí přinejmenším věrohodného názoru, by desková tektonika na základě jenom jediného z uvedených 23 článků o pochybeních už dávno skončila v archivu neplatných teorií. Její udržování a neustálá další propagace jsou důkazem ovlivňování vědeckého výzkumu politickými prostředky. Z tohoto důvodu jsme zařadili na stránky i články k této problematice, viz článek Michiheiho Hoshiny, jeho dodatek a článek ropný zlom v kapitole o rozpínání Země.


 

 


Velké východojaponské zemětřesení otřáslo (také) deskovou tektonikou

Yoshihiro KUBOTA, Niigata University, Japan: „SYMPOZIUM K PŘÍLEŽITOSTI 20. VÝROČÍ ROZPRAV O STRUKTURNÍ GEOLOGII; 18. PROSINCE 2011 JAPONSKO. Strukturně geologická kolokvia byla zavedena v roce 1991. Od té doby jsme zorganizovali pravidelně dvakrát ročně schůze za účelem podpory původních výzkumů založených na důkladných terénních pracích… Japonci se obávají dalšího velkého zemětřesení... Výsledek sympozia byl překvapující. Všichni účastníci (více jak 50), nabyli silného neodbytného pocitu, že éra deskové tektoniky skončila a velká zemětřesení jsou jistě předvídatelná."


NCGT: New Concepts in Global Tectonics NEWSLETTER No. 61, December, 2011 ISSN: 1833-2560 Editor: Dong R. CHOI


kliknutím zvětšit
Popisek

 

 


Na obr. Dong Choi přednáší o velkém Japonském zemětřesení


 

 


Pozn. autora webu: Závěr z diskuse v Japonsku je jasný: nejen z hlediska předpovídání zemětřesení nelze brát deskovou tektoniku vážně a je tudíž z hlediska předpovídání zemětřesení naprosto nepoužitelná (i když odjakživa tvrdila, že "vysvětluje zemětřesení").


vytvořeno pomocí Gaia CMS firmy Artemis webdesign © 2008