Hrob deskové tektoniky

Radiální soustava zlomů antipodálního vyboulení (antipodal bulge) k meteoritickému kráteru Chicxulub se středem na jihozápadním okraji Australské pevniny porušuje jako nejmladší úkaz stavbu mořského dna východní poloviny Indického oceánu. Stáří kráteru Chicxulub 66 miliónů let je tedy nejpozdější dobou kdy mohla předimpaktní stavba východního Indického oceánu vzniknout. To se týká samozřejmě i „letu Indie“, která se měla v tu dobu nacházet uprostřed Indického oceánu v místech, kam až zasahují ničím neporušované zlomy 66 milionů let starého Chicxulubského vyboulení. Samozřejmě s „letem Indie“ jsou pohřbeny i „časové přírůstky“ oceánského dna od Indického středooceánského hřbetu (obr. 4). Jednoduše řečeno po vzniku Chicxulubské vybouleniny už se ve východní části Indického oceánu nic významného nedělo.


kliknutím zvětšit
Popisek

Paprskovité zlomy od Chicxulubské vybouleniny ve východním Indickém oceánu

kliknutím zvětšit
Popisek

Plochy vrcholného pohybu na impaktní (vlevo) a vyboulené polokouli vpravo pro Chicxulubský kráter (podle M. A. Meschede, L.Conor, L. Myhrvold1 a J. Tromp 2011

kliknutím zvětšit
Popisek

Paprsčité zlomy ve středu Chicxulubského vyboulení. Stavby v jejich protažení byly mapovány přesným sonarovým měřením viditelným jako širší pásma.

kliknutím zvětšit
Popisek

Chicxulubská vyboulenina na jz. okraji pevninské Australie, zlomy se šířily pouze do oceánské litosféry

kliknutím zvětšit
Popisek

Rozložení kolmic vrcholového napětí v hloubce 60 km na antipodální polokouli, podle M.A. Meschede, L. Conor, L. Myhrvold1 a J. Tromp (2011)

kliknutím zvětšit
Popisek

Šíření a antipodální ohniskové soustředění seismických vln na Zemi podle času od zemětřesné událostí (animace v ETH v Zurychu)

názory k článku

Poznámka

Ve společnosti s možností svobodného uplatnění a přijetí přinejmenším věrohodného názoru, by desková tektonika na základě jenom jediného z uvedených 23 článků o pochybeních už dávno skončila v archivu neplatných teorií. Její udržování a neustálá další propagace jsou důkazem ovlivňování vědeckého výzkumu politickými prostředky. Z tohoto důvodu jsme zařadili na stránky i články k této problematice, viz článek Michiheiho Hoshiny, jeho dodatek a článek ropný zlom v kapitole o rozpínání Země.


 

 


Velké východojaponské zemětřesení otřáslo (také) deskovou tektonikou

Yoshihiro KUBOTA, Niigata University, Japan: „SYMPOZIUM K PŘÍLEŽITOSTI 20. VÝROČÍ ROZPRAV O STRUKTURNÍ GEOLOGII; 18. PROSINCE 2011 JAPONSKO. Strukturně geologická kolokvia byla zavedena v roce 1991. Od té doby jsme zorganizovali pravidelně dvakrát ročně schůze za účelem podpory původních výzkumů založených na důkladných terénních pracích… Japonci se obávají dalšího velkého zemětřesení... Výsledek sympozia byl překvapující. Všichni účastníci (více jak 50), nabyli silného neodbytného pocitu, že éra deskové tektoniky skončila a velká zemětřesení jsou jistě předvídatelná."


NCGT: New Concepts in Global Tectonics NEWSLETTER No. 61, December, 2011 ISSN: 1833-2560 Editor: Dong R. CHOI


kliknutím zvětšit
Popisek

 

 


Na obr. Dong Choi přednáší o velkém Japonském zemětřesení


 

 


Pozn. autora webu: Závěr z diskuse v Japonsku je jasný: nejen z hlediska předpovídání zemětřesení nelze brát deskovou tektoniku vážně a je tudíž z hlediska předpovídání zemětřesení naprosto nepoužitelná (i když odjakživa tvrdila, že "vysvětluje zemětřesení").


vytvořeno pomocí Gaia CMS firmy Artemis webdesign © 2008