Keareyho a Vinův nesouhlas geoidu s deskovou tektonikou

Podle Kearyho a Vina nesouhlasí oblasti rozpínání s vyšší polohou geoidu. Podle nového měření výšek GeoSat kombinovaného s radarem jsou tato místa vyšší, ale podle našeho názoru ne dostatečně (často se jedná o velmi úzké oblasti omezené na středooceánský hřbet). Každopádně se nejedná o systematické výrazné převýšení podél celé délky středooceánského hřbetu, které by odpovídalo výstupu významného horkého proudu pláště schopného vyvolat pohyb korových slupek („desek“).


 

 


kliknutím zvětšit
Popisek

Obr. 1 Středoatlantický hřbet ničím nepohybuje, není místem výstupu horkého proudu. Na barevně zdůrazněném obraze  podle posledního a nejpřesnějšího tvaru geoidu z dat družice GOCE vidíme pobřeží Jižní Ameriky a Afriky (viz také). Středoatlantický hřbet je hranicí mezi celkově vyšší oblasti na východní straně (červeně) a vcelku nižší oblastí na západní (modře). Podle deskově tektonických předpokladů bychom očekávali vyšší oblasti pouze v sousedství a na Středo-oceánském hřbetu. To zde ale nevidíme a není divu když obraz geoidu porovnáme s tomografickým obrazem Atlantiku, který ukazuje v Atlantiku pouze chladné oblasti.

názory k článku

Poznámka

Ve společnosti s možností svobodného uplatnění a přijetí přinejmenším věrohodného názoru, by desková tektonika na základě jenom jediného z uvedených 23 článků o pochybeních už dávno skončila v archivu neplatných teorií. Její udržování a neustálá další propagace jsou důkazem ovlivňování vědeckého výzkumu politickými prostředky. Z tohoto důvodu jsme zařadili na stránky i články k této problematice, viz článek Michiheiho Hoshiny, jeho dodatek a článek ropný zlom v kapitole o rozpínání Země.


 

 


Velké východojaponské zemětřesení otřáslo (také) deskovou tektonikou

Yoshihiro KUBOTA, Niigata University, Japan: „SYMPOZIUM K PŘÍLEŽITOSTI 20. VÝROČÍ ROZPRAV O STRUKTURNÍ GEOLOGII; 18. PROSINCE 2011 JAPONSKO. Strukturně geologická kolokvia byla zavedena v roce 1991. Od té doby jsme zorganizovali pravidelně dvakrát ročně schůze za účelem podpory původních výzkumů založených na důkladných terénních pracích… Japonci se obávají dalšího velkého zemětřesení... Výsledek sympozia byl překvapující. Všichni účastníci (více jak 50), nabyli silného neodbytného pocitu, že éra deskové tektoniky skončila a velká zemětřesení jsou jistě předvídatelná."


NCGT: New Concepts in Global Tectonics NEWSLETTER No. 61, December, 2011 ISSN: 1833-2560 Editor: Dong R. CHOI


kliknutím zvětšit
Popisek

 

 


Na obr. Dong Choi přednáší o velkém Japonském zemětřesení


 

 


Pozn. autora webu: Závěr z diskuse v Japonsku je jasný: nejen z hlediska předpovídání zemětřesení nelze brát deskovou tektoniku vážně a je tudíž z hlediska předpovídání zemětřesení naprosto nepoužitelná (i když odjakživa tvrdila, že "vysvětluje zemětřesení").


vytvořeno pomocí Gaia CMS firmy Artemis webdesign © 2008