Perinův rozpor přítomnosti velkého oblouku (kružnice) na Zeměkouli pouze s dynamikou rozpínání

Všechny úvahy o pohybu desek vycházejí z nepotvrzeného předpokladu o stálém zemském poloměru. Kapitoly 1, 2 a 3 ukazují, že více plochy zemského povrchu přibývá, než mizí.


Pokud vezmeme do úvahy polohu všech možných míst podsouvání z deskové tektoniky, pak velký oblouk (kružnice) procházející zemským středem a určená souřadnicemi (130o V, 51,86o J; 140oZ, 0o a 40oV,0o), tyto struktury neprotíná (obr. 8). Tento velký oblouk protíná pouze kontinentální hmoty původní Pangey, popaleozoická mořská dna  a  rozšiřující se oceánické hřbety. Uvedený oblouk dělí Zemi na dvě polokoule, které vykazují rozšiřování ca 81 mm za rok vzhledem ke své původní délce. Je zřejmé, že pokud se rozšiřuje tento hemisférický oblouk, který probíhá mimo rovník, pak i koule či geoid, který jej obsahuje se musí také rozšiřovat. (Poloměr Země by se pod uvedeným obloukem rozšiřoval ročně o 13 mm).

 kliknutím zvětšit
Popisek

Obr. 8: Perinův oblouk (PERIN 2003), kosý k rovníku dělí Zeměkouli na dvě poloviny a protíná pouze místa s doloženým rozpínáním.

názory k článku

Poznámka

Ve společnosti s možností svobodného uplatnění a přijetí přinejmenším věrohodného názoru, by desková tektonika na základě jenom jediného z uvedených 23 článků o pochybeních už dávno skončila v archivu neplatných teorií. Její udržování a neustálá další propagace jsou důkazem ovlivňování vědeckého výzkumu politickými prostředky. Z tohoto důvodu jsme zařadili na stránky i články k této problematice, viz článek Michiheiho Hoshiny, jeho dodatek a článek ropný zlom v kapitole o rozpínání Země.


 

 


Velké východojaponské zemětřesení otřáslo (také) deskovou tektonikou

Yoshihiro KUBOTA, Niigata University, Japan: „SYMPOZIUM K PŘÍLEŽITOSTI 20. VÝROČÍ ROZPRAV O STRUKTURNÍ GEOLOGII; 18. PROSINCE 2011 JAPONSKO. Strukturně geologická kolokvia byla zavedena v roce 1991. Od té doby jsme zorganizovali pravidelně dvakrát ročně schůze za účelem podpory původních výzkumů založených na důkladných terénních pracích… Japonci se obávají dalšího velkého zemětřesení... Výsledek sympozia byl překvapující. Všichni účastníci (více jak 50), nabyli silného neodbytného pocitu, že éra deskové tektoniky skončila a velká zemětřesení jsou jistě předvídatelná."


NCGT: New Concepts in Global Tectonics NEWSLETTER No. 61, December, 2011 ISSN: 1833-2560 Editor: Dong R. CHOI


kliknutím zvětšit
Popisek

 

 


Na obr. Dong Choi přednáší o velkém Japonském zemětřesení


 

 


Pozn. autora webu: Závěr z diskuse v Japonsku je jasný: nejen z hlediska předpovídání zemětřesení nelze brát deskovou tektoniku vážně a je tudíž z hlediska předpovídání zemětřesení naprosto nepoužitelná (i když odjakživa tvrdila, že "vysvětluje zemětřesení").


vytvořeno pomocí Gaia CMS firmy Artemis webdesign © 2008