Scalerův rozpor. Tři různé Eulerovy osy mají současně otáčet tři desky v trojném bodě

V deskové tektonice je obecně předpokládáno, že litosférické desky se rozbíhají navzájem otáčením podél domnělé Eulerovy osy, nazývané společným a jedinečným bodem otáčení. Pokud se na daném místě ale stýkají navzájem tři desky jako tři lístky jetele v jediném bodě nazývaném trojný bod, nastane problém. Je snadné dokázat že takovýto princip společného bodu otáčení nemůže být obecně použit pro všechny tři dvojice desek (obr. 9). Tím je zřejmé, že tento základní předpoklad deskové tektoniky je slabý i když je prohlašováno, že byl odvozen z pozorování. Při přísném použití geometrických pravidel deskové tektoniky je zřejmé, že trojný bod nemůže existovat protože jej nemůžeme odvodit z deskově tektonických pravidel. Zvláště konfliktní je v tomto případě koncept společného bodu otáčení a transformních (přetvárných) zlomů jako pohybového ukazatele. Z jejich polohy vyplývá, že jedna slupka (deska) by se měla pohybovat současně podle dvou polohově různých Eulerových os. To znamená dvěma směr najednou. Už jsme to viděli u hřbetu mezi Afrikou a Antarktidou. V pohádce je všechno možné, že ano.


V okolí přetvárného (transformního) zlomu se deska má pohybovat v jeho směru. Transformní zlom tak zastupuje vektor pohybu a takto ho můžeme použít v pohybovém rozboru jednotlivých oblastí (viz například kapitolu "chybné rozdělování vždy spojeného"). Z této definice rovněž vyplývá, že trojný bod (kolem Antarktidy vidíme hned tři), není v deskově tektonických pravidlech možný. Pokud by zde skutečně tento pohyb byl, plocha desky (omezená hřbety rozpínání) by se zmenšovala! Deska má být přitom tuhé těleso.


 

 

 


kliknutím zvětšit
Popisek

Obrázek 9. Paradox trojného bodu podle SCALERY (2003). Pokud použijeme deskově tektonická pravidla na obecný problém trojného bodu, musíme například desce A přisoudit dva společné póly otáčení, tj. první společný s deskou B a druhý společný s deskou C (jednoduše řečeno deska se na kouli neotáčí). Situaci zobrazenou na obrázku vlevo vidíme na trojných bodech zvláště kolem Antarktidy (obr. 3). Přetvárrné zlomy ze sousedních deskových rozhranní trojného zlomu se mohou protínat. Údajně novotvořená oceánská kůra tím pádem nemá kam "mizet", obr. 4 v kapitole "Nestejné stáří současného"Vysvětlení rozporu je jednoduché: přetvárné (transformní) zlomy, podle kterých má být určen Eulerův pól otáčení  a středooceánské hřbety (hranice desek) mají různé stáří (viz kapitolu "nestejné stáří  současného") a pochybnost vzbuzuje deskovou tektonikou křečovitě udržovaný názor o neměnném zemském poloměru.


názory k článku

Poznámka

Ve společnosti s možností svobodného uplatnění a přijetí přinejmenším věrohodného názoru, by desková tektonika na základě jenom jediného z uvedených 23 článků o pochybeních už dávno skončila v archivu neplatných teorií. Její udržování a neustálá další propagace jsou důkazem ovlivňování vědeckého výzkumu politickými prostředky. Z tohoto důvodu jsme zařadili na stránky i články k této problematice, viz článek Michiheiho Hoshiny, jeho dodatek a článek ropný zlom v kapitole o rozpínání Země.


 

 


Velké východojaponské zemětřesení otřáslo (také) deskovou tektonikou

Yoshihiro KUBOTA, Niigata University, Japan: „SYMPOZIUM K PŘÍLEŽITOSTI 20. VÝROČÍ ROZPRAV O STRUKTURNÍ GEOLOGII; 18. PROSINCE 2011 JAPONSKO. Strukturně geologická kolokvia byla zavedena v roce 1991. Od té doby jsme zorganizovali pravidelně dvakrát ročně schůze za účelem podpory původních výzkumů založených na důkladných terénních pracích… Japonci se obávají dalšího velkého zemětřesení... Výsledek sympozia byl překvapující. Všichni účastníci (více jak 50), nabyli silného neodbytného pocitu, že éra deskové tektoniky skončila a velká zemětřesení jsou jistě předvídatelná."


NCGT: New Concepts in Global Tectonics NEWSLETTER No. 61, December, 2011 ISSN: 1833-2560 Editor: Dong R. CHOI


kliknutím zvětšit
Popisek

 

 


Na obr. Dong Choi přednáší o velkém Japonském zemětřesení


 

 


Pozn. autora webu: Závěr z diskuse v Japonsku je jasný: nejen z hlediska předpovídání zemětřesení nelze brát deskovou tektoniku vážně a je tudíž z hlediska předpovídání zemětřesení naprosto nepoužitelná (i když odjakživa tvrdila, že "vysvětluje zemětřesení").


vytvořeno pomocí Gaia CMS firmy Artemis webdesign © 2008