Holmesův rozpor: radioaktivní rozpad není zdrojem energie pro probíhající pochod.

Neznámý zdroj energie vykládaný běžně teplem z radioaktivního rozpadu, přejala pro výklad pohybů povrchových korových skořápek ("desek") i tzv. Nová globální desková tektonika jako geologická hypotéza) usuzující, že zemětřesení, tvorba hor, vulkanismus a další energetické pochody na Zemi jsou řízeny tepelným proudem, který stoupá od zemského jádra (v tvrzení deskové tektoniky železného tj. navíc s minimálním možným obsahem radioaktivních prvků!!). Tepelný proud má uvádět do pohybu a unášet skořápkovité části ("desky") tuhého kamenného zemského obalu. I když ponecháme stranou všechny ostatní fyzikální zákony se kterými je desková tektonika od samého začátku v rozporu, není možné přejít tvrzení o tom, že energie pro uvedené pochody je dodávána teplem z radioaktivního rozpadu. Teplo z rozpadu radioaktivních prvků je vypočítáno na základě úvahy o hmotnosti částice, nejhmotnější je v tomto případě částice alfa a , rychlosti jejího pohybu při vylétnutí z atomu a podle dráhy zbrždění. Vydané teplo závisí na počtu částic, tj. na obsahu rozpadajících se prvků a na jejich poločasu rozpadu. Uvedli jsme, že pokud by se jednalo o významný zdroj tepla je zřejmé, že místa anomálních nahromadění těchto atomu tj. izotopů draslíku, uranu a thoria by byla nejteplejšími. Uran se vyskytuje ve vysokých koncentracích na mnoha nalezištích po celém světě a přesto tato místa nevykazují teplotní anomálie. Společně s uranem se zde vyskytují i další minerály, citlivé na teplotu – v nich nezaznamenáváme žádné přeměny. Na nalezištích v Oklo v Gabunu se dokonce předpokládá, že koncentrace U-235 který se používá v jaderných zařízeních pro spuštění řetězové reakce přesáhla, potřebná 4% a řetězová reakce zde byla kdysi spuštěna. Ani na tomto místě však nebylo pozorováno tavení okolních hornin. V horninách jsou uchovávány stopy alfa částic po miliony  a miliardy let (obr. 14) a nerosty nebyly jejich průnikem zahřány ani natolik, aby tyto stopy, které jsou poruchou strukturní mřížky a jsou viditelné po naleptání zmizely. Uveďme jen na okraj, že na počítání těchto stop je založena jedna z technik určování stáří hornin. Dále dodejme, že přípravě preparátů pro stanovení počtu stop vylétlých částic je zapotřebí věnovat velkou pozornost, protože stačí mírné zahřátí broušením, aby stopy částic zmizely. Zvláště v žulových horninách, které jsou na samovolně se rozpadající prvky nejbohatší najdeme miliardy ztmavlých, tzv. pleochroických dvůrků ve slídě biotitu, které zde vznikly proto, že slída obsahovala uzavřené minerály bohaté na radioaktivní prvky. Tyto dvůrky jsou zde zachovány (bez ohřevu) a tvoří se po stamiliony let.

 
kliknutím zvětšit
Popisek

Obrázek 14: Ukázky různé intenzity stop částic alfa (stopa vzniká rozrušením tj. amorfizací strukturní mřížky minerálů), v třetihorních tufech severních Čech v okolí uranových nerostů.. Stáří uranových nerostů je ca 15 milionů let. Ani silné bombardování částicemi (obrázek vpravo) nevede k vymizení starších stop (z práce A. MELNIKOVOVÉ).

názory k článku

Poznámka

Ve společnosti s možností svobodného uplatnění a přijetí přinejmenším věrohodného názoru, by desková tektonika na základě jenom jediného z uvedených 23 článků o pochybeních už dávno skončila v archivu neplatných teorií. Její udržování a neustálá další propagace jsou důkazem ovlivňování vědeckého výzkumu politickými prostředky. Z tohoto důvodu jsme zařadili na stránky i články k této problematice, viz článek Michiheiho Hoshiny, jeho dodatek a článek ropný zlom v kapitole o rozpínání Země.


 

 


Velké východojaponské zemětřesení otřáslo (také) deskovou tektonikou

Yoshihiro KUBOTA, Niigata University, Japan: „SYMPOZIUM K PŘÍLEŽITOSTI 20. VÝROČÍ ROZPRAV O STRUKTURNÍ GEOLOGII; 18. PROSINCE 2011 JAPONSKO. Strukturně geologická kolokvia byla zavedena v roce 1991. Od té doby jsme zorganizovali pravidelně dvakrát ročně schůze za účelem podpory původních výzkumů založených na důkladných terénních pracích… Japonci se obávají dalšího velkého zemětřesení... Výsledek sympozia byl překvapující. Všichni účastníci (více jak 50), nabyli silného neodbytného pocitu, že éra deskové tektoniky skončila a velká zemětřesení jsou jistě předvídatelná."


NCGT: New Concepts in Global Tectonics NEWSLETTER No. 61, December, 2011 ISSN: 1833-2560 Editor: Dong R. CHOI


kliknutím zvětšit
Popisek

 

 


Na obr. Dong Choi přednáší o velkém Japonském zemětřesení


 

 


Pozn. autora webu: Závěr z diskuse v Japonsku je jasný: nejen z hlediska předpovídání zemětřesení nelze brát deskovou tektoniku vážně a je tudíž z hlediska předpovídání zemětřesení naprosto nepoužitelná (i když odjakživa tvrdila, že "vysvětluje zemětřesení").


vytvořeno pomocí Gaia CMS firmy Artemis webdesign © 2008