Ocitli jsme se opět na začátku

Jak jsme ukázali, tzv. desková tektonika i když má nesmazatelnou zásluhu vědeckého rámce pro výzkum mořského dna (i když hlavně pro vojenské účely), který přinesl jeho nebývalé poznání, tak neurčila a neodůvodnila stroj, který oddělil Afriku od Amerik a působil při rozpadu Pangey. Ocitli jsme se opět tam, kde skončil ve dvacátých létech minulého století A. Wegener, tj. před nevěrohodným mechanismem, který by vysvětlil pohyb kontinentů. Zakopaný pes podle nás je v tom, že do deskové tektoniky byl včleněn nezdůvodněný předpoklad o neměnném zemském poloměru a dále předpoklad (paradigma) žhavého neměnného zemského jádra složeného z Fe a Ni. Nevěrohodný či spíše neznámý stroj způsobil v padesátých létech minulého století pád a opuštění dosti rozpracované hypotézy rozpínání Zeměkoule. Dějiny si tímto zažertovaly s geologií, když  osud to zařídil tak, že se zrodila Nová globální (desková) tektonika ve vědeckém ústavu založeném význačným maďarským geofyzikem EGYEDEM žijícím v USA, pro studium rozšiřování Země. 

 


Oddělení Severní a Jižní Ameriky od Afriky


 

 


Rozpad Pangey


názory k článku

Poznámka

Ve společnosti s možností svobodného uplatnění a přijetí přinejmenším věrohodného názoru, by desková tektonika na základě jenom jediného z uvedených 23 článků o pochybeních už dávno skončila v archivu neplatných teorií. Její udržování a neustálá další propagace jsou důkazem ovlivňování vědeckého výzkumu politickými prostředky. Z tohoto důvodu jsme zařadili na stránky i články k této problematice, viz článek Michiheiho Hoshiny, jeho dodatek a článek ropný zlom v kapitole o rozpínání Země.


 

 


Velké východojaponské zemětřesení otřáslo (také) deskovou tektonikou

Yoshihiro KUBOTA, Niigata University, Japan: „SYMPOZIUM K PŘÍLEŽITOSTI 20. VÝROČÍ ROZPRAV O STRUKTURNÍ GEOLOGII; 18. PROSINCE 2011 JAPONSKO. Strukturně geologická kolokvia byla zavedena v roce 1991. Od té doby jsme zorganizovali pravidelně dvakrát ročně schůze za účelem podpory původních výzkumů založených na důkladných terénních pracích… Japonci se obávají dalšího velkého zemětřesení... Výsledek sympozia byl překvapující. Všichni účastníci (více jak 50), nabyli silného neodbytného pocitu, že éra deskové tektoniky skončila a velká zemětřesení jsou jistě předvídatelná."


NCGT: New Concepts in Global Tectonics NEWSLETTER No. 61, December, 2011 ISSN: 1833-2560 Editor: Dong R. CHOI


kliknutím zvětšit
Popisek

 

 


Na obr. Dong Choi přednáší o velkém Japonském zemětřesení


 

 


Pozn. autora webu: Závěr z diskuse v Japonsku je jasný: nejen z hlediska předpovídání zemětřesení nelze brát deskovou tektoniku vážně a je tudíž z hlediska předpovídání zemětřesení naprosto nepoužitelná (i když odjakživa tvrdila, že "vysvětluje zemětřesení").


vytvořeno pomocí Gaia CMS firmy Artemis webdesign © 2008