Meserveyho pacifický rozpor

kliknutím zvětšit
Popisek

Obr. 1: Vzestupný proud hřbetu Atlantického oceánu má unášet Severní Ameriku západním směrem a stejný proud Severního oceánu směrem na jih. Podle polohy oblastí podsouvání v okolí Tichého oceánu by se jeho plocha měla zmenšovat. Tichý oceán je naopak obklopen oblastmi rozpínání

 

 

 


„Unášející koberec“ tj. dno západního Atlantiku má přemísťovat Severní a Jižní Ameriku západním směrem. „Unášející koberec“ dna Severního ledového oceánu má posunovat Severní a Jižní Ameriku naopak v severojižním směru. To vše se děje jiným způsobem, než by odpovídalo deskově tektonickému pojetí. Je to jeden z dalších hlavních konfliktů v logice tektoniky litosférických desek zdůrazněný W. Careym, J, Kosiarem a jinými:

Rozevírání Atlantiku má mít za následek pohyb Afriky na východ a Ameriky směrem na západ. Přitom Amerika se jako celek pohybuje směrem na jih a ještě větší rychlostí se oddaluje ve stejném směru Jižní Amerika od severní (obr. 1). S tím souvisí i s celkové rozpínání Pacifiku po jeho obvodu, doložené W. Careyem. Je známé pod pojmem Meserveyho rozpor v pohybu na okrajích Tichého oceánu (obr. 1). Protože má být Pacifik obklopen ze všech stran pásmy podsouvání, a jak jsme viděli ve zbývající části Zeměkoule se nacházejí pouze oblasti rozpínání, měl by se po obvodu smršťovat a jeho plocha zmenšovat, tj. Aleuty by se měly přibližovat Asii, měla by se sbližovat Severní a Jižní Amerika, Jižní Amerika s oblastí Tongy a Kermadeku, Austrálie s Indonézií. V pohybu zmíněných „desek“ vidíme naopak opačné směřování.


názory k článku

Poznámka

Ve společnosti s možností svobodného uplatnění a přijetí přinejmenším věrohodného názoru, by desková tektonika na základě jenom jediného z uvedených 23 článků o pochybeních už dávno skončila v archivu neplatných teorií. Její udržování a neustálá další propagace jsou důkazem ovlivňování vědeckého výzkumu politickými prostředky. Z tohoto důvodu jsme zařadili na stránky i články k této problematice, viz článek Michiheiho Hoshiny, jeho dodatek a článek ropný zlom v kapitole o rozpínání Země.


 

 


Velké východojaponské zemětřesení otřáslo (také) deskovou tektonikou

Yoshihiro KUBOTA, Niigata University, Japan: „SYMPOZIUM K PŘÍLEŽITOSTI 20. VÝROČÍ ROZPRAV O STRUKTURNÍ GEOLOGII; 18. PROSINCE 2011 JAPONSKO. Strukturně geologická kolokvia byla zavedena v roce 1991. Od té doby jsme zorganizovali pravidelně dvakrát ročně schůze za účelem podpory původních výzkumů založených na důkladných terénních pracích… Japonci se obávají dalšího velkého zemětřesení... Výsledek sympozia byl překvapující. Všichni účastníci (více jak 50), nabyli silného neodbytného pocitu, že éra deskové tektoniky skončila a velká zemětřesení jsou jistě předvídatelná."


NCGT: New Concepts in Global Tectonics NEWSLETTER No. 61, December, 2011 ISSN: 1833-2560 Editor: Dong R. CHOI


kliknutím zvětšit
Popisek

 

 


Na obr. Dong Choi přednáší o velkém Japonském zemětřesení


 

 


Pozn. autora webu: Závěr z diskuse v Japonsku je jasný: nejen z hlediska předpovídání zemětřesení nelze brát deskovou tektoniku vážně a je tudíž z hlediska předpovídání zemětřesení naprosto nepoužitelná (i když odjakživa tvrdila, že "vysvětluje zemětřesení").


vytvořeno pomocí Gaia CMS firmy Artemis webdesign © 2008