Za nerosty Alp

„Za nerosty Alp“

 

Petr Šindelář a Petr Rajlich

 

Bohatě ilustrovaný cestopisný deník a atlas nerostů v hodnotě větší než 585 000 slov. V podání často úsměvných historek a kreseb Magdaleny Rajlichové se čtenář stane účastníkem alpských šutráckých expedic, které pořádalo písecké muzeum v létech 1996 až 2003. V druhé části knihy se jako návštěvník podívá na jedinečné alpské nerosty do sbírek jihočeského muzea. Zábavnou formou se čtenář může probírat jednak textem s historkami z pobytu v horách a zároveň atlasem obsahujícím 585 fotografií 565 sbírkových položek, které věrně bez rušivého pozadí či přizdobení jinými efekty zobrazují prakticky celý hlavní mineralogický systém. Podání řady nerostných druhů v různém vývinu, cvičí čtenáře v tzv. mineralogické poznávačce. Cena knihy u autorů je 200 korun.


kliknutím zvětšit
Popisek

Ukázky z knihy

kliknutím zvětšit
Popisek

názory k článku

Poznámka

Ve společnosti s možností svobodného uplatnění a přijetí přinejmenším věrohodného názoru, by desková tektonika na základě jenom jediného z uvedených 23 článků o pochybeních už dávno skončila v archivu neplatných teorií. Její udržování a neustálá další propagace jsou důkazem ovlivňování vědeckého výzkumu politickými prostředky. Z tohoto důvodu jsme zařadili na stránky i články k této problematice, viz článek Michiheiho Hoshiny, jeho dodatek a článek ropný zlom v kapitole o rozpínání Země.


 

 


Velké východojaponské zemětřesení otřáslo (také) deskovou tektonikou

Yoshihiro KUBOTA, Niigata University, Japan: „SYMPOZIUM K PŘÍLEŽITOSTI 20. VÝROČÍ ROZPRAV O STRUKTURNÍ GEOLOGII; 18. PROSINCE 2011 JAPONSKO. Strukturně geologická kolokvia byla zavedena v roce 1991. Od té doby jsme zorganizovali pravidelně dvakrát ročně schůze za účelem podpory původních výzkumů založených na důkladných terénních pracích… Japonci se obávají dalšího velkého zemětřesení... Výsledek sympozia byl překvapující. Všichni účastníci (více jak 50), nabyli silného neodbytného pocitu, že éra deskové tektoniky skončila a velká zemětřesení jsou jistě předvídatelná."


NCGT: New Concepts in Global Tectonics NEWSLETTER No. 61, December, 2011 ISSN: 1833-2560 Editor: Dong R. CHOI


kliknutím zvětšit
Popisek

 

 


Na obr. Dong Choi přednáší o velkém Japonském zemětřesení


 

 


Pozn. autora webu: Závěr z diskuse v Japonsku je jasný: nejen z hlediska předpovídání zemětřesení nelze brát deskovou tektoniku vážně a je tudíž z hlediska předpovídání zemětřesení naprosto nepoužitelná (i když odjakživa tvrdila, že "vysvětluje zemětřesení").


vytvořeno pomocí Gaia CMS firmy Artemis webdesign © 2008