Český kráter

Pokračující cenzura předhání zavrhovanou dobu minulou: https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Diskuse_o_smazání/Rajlichova_hypotéza

Zahájila expertka na popovou hudbu se sebejistotou aparátčíka bývalého režimu: https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedistka:MAKY.OREL

Větší pocty už se mi nemohlo dostat. Není nadto nas...  si do vlastního hnízda, myslím jako Češi Čechům


 

 

 


kliknutím zvětšit
Popisek

 

Monografické zpracování současného stavu poznání vzniku základu Českého masivu jako 2 miliardy staré vícekruhovité dopadové pánve (meteoritického kráteru), 114 stran, 87 obrázků na 4 barevných přílohách

 

Z obsahu:

Předmluva

Úvod

Historie

Morfologie původního kráteru

Určení hlavních šokových dějů

Zařazení šokových a tlakových přeměn do posloupnosti kráterovacího pochodu

Konečné přeměny hornin v důsledku pozdně impaktního až poimpaktního hydrotermálního pochodu.

Teplotní povaha mladších orogenezí.

Posuzování pozdější hloubky eroze v Českém kráteru.

Co chybí?

Závěr

Literatura


 

  

 Pojednání Petr Rajlich "Český kráter" publikované na CD příloze časopisu Stavební technika. Obsahem Sborníku jsou vybrané referáty 5. ročníku konference „VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ NEROSTNÝCH SUROVIN“, která se konala ve dnech 9. až 11. dubna 2014 v hotelu Dvořák v Táboře


13_Rajlich_Cesky_krater.pdfStále aktuální diskuse k Českému kráteru. Jsou shrnuty hlavní námitky odpůrců (zastánců deskově tektonického vzniku Českého masívu) s mým komentářem. Pdf ke stažení zde

 

 


kliknutím zvětšit
Popisek

Tíhová mapa střední Evropy zobrazuje pozůstatky vícekruhovité impaktní pánve

kliknutím zvětšit
Popisek

Porovnání rozměru "české subdukce" vpravo nahoře s Andami v tíhovém obraze

 

 

Kniha "Ceský kráter" je vyprodána.

Přehledný popis Českého kráteru s podrobným pojednáním o šokovém křemeni je v současně dostupný v knize "Vesmírná příhoda v Českém křemeni (a Českém masívu)


http://geoterra.eu/petr-rajlich/historie-ozvuceneho-sokoveho-kremene-ceskeho-krateru


názory k článku

Poznámka

Ve společnosti s možností svobodného uplatnění a přijetí přinejmenším věrohodného názoru, by desková tektonika na základě jenom jediného z uvedených 23 článků o pochybeních už dávno skončila v archivu neplatných teorií. Její udržování a neustálá další propagace jsou důkazem ovlivňování vědeckého výzkumu politickými prostředky. Z tohoto důvodu jsme zařadili na stránky i články k této problematice, viz článek Michiheiho Hoshiny, jeho dodatek a článek ropný zlom v kapitole o rozpínání Země.


 

 


Velké východojaponské zemětřesení otřáslo (také) deskovou tektonikou

Yoshihiro KUBOTA, Niigata University, Japan: „SYMPOZIUM K PŘÍLEŽITOSTI 20. VÝROČÍ ROZPRAV O STRUKTURNÍ GEOLOGII; 18. PROSINCE 2011 JAPONSKO. Strukturně geologická kolokvia byla zavedena v roce 1991. Od té doby jsme zorganizovali pravidelně dvakrát ročně schůze za účelem podpory původních výzkumů založených na důkladných terénních pracích… Japonci se obávají dalšího velkého zemětřesení... Výsledek sympozia byl překvapující. Všichni účastníci (více jak 50), nabyli silného neodbytného pocitu, že éra deskové tektoniky skončila a velká zemětřesení jsou jistě předvídatelná."


NCGT: New Concepts in Global Tectonics NEWSLETTER No. 61, December, 2011 ISSN: 1833-2560 Editor: Dong R. CHOI


kliknutím zvětšit
Popisek

 

 


Na obr. Dong Choi přednáší o velkém Japonském zemětřesení


 

 


Pozn. autora webu: Závěr z diskuse v Japonsku je jasný: nejen z hlediska předpovídání zemětřesení nelze brát deskovou tektoniku vážně a je tudíž z hlediska předpovídání zemětřesení naprosto nepoužitelná (i když odjakživa tvrdila, že "vysvětluje zemětřesení").


vytvořeno pomocí Gaia CMS firmy Artemis webdesign © 2008