Vesmírná příhoda v Českém křemeni

Pokračující cenzura předhání zavrhovanou dobu minulou: https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Diskuse_o_smazání/Rajlichova_hypotéza

Zahájila expertka na západní popovou hudbu se sebejistotou režimního aparátčíka: https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedistka:MAKY.OREL

Větší pocty už se mi nemohlo dostat. Není nadto nas... si do vlastního hnízda, myslím jako Češi Čechům. Idiotmetr hlásí 100%

 

 


Kosmické tajemství Čech odhaleno! 400 let starý poznatek o světově jedinečném útvaru zemského povrchu, geomorfologii Čech, je nyní doplněn dokladem šokové přeměny křemene sdružené s vícekruhovitou meteoritickou impaktovou stopou v Českém masívu

 kliknutím zvětšit
Popisek

Vesmírná příhoda v Českém křemeni (a v Českém masívu).- Petr Rajlich 2014, 166 stran; ISBN 978-80-260-5678-2

 

Grafická úprava: Lukáš Bártů NTP

Vytiskla NTP Pelhřimov


 

Pro zájemce o celý vývoj ozvučení (šokové přeměny) archaického křemene v Českém kráteru. Formou atlasu s úvodem (37 stran) a 97 barevnými tabulemi. S názorným zobrazením dějů a jejich dokladem sestavenými z vybraných fotografií rozsáhlé sbírky broušených vzorků Českého šokového křemene. Kniha, atlas, je rovněž zamýšlena jako pomůcka pro popis a identifikaci šokového křemene v českých nalezištích. Jsou doplněny aktualizované informace o Českém kráteru


Domnívali jsme se, že souhrn příznaků meteoritického dopadu je uzavřen. Ukazuje se ale, že příroda má v zásobě větší škálu jevů, kterými pozměnila při kosmických úderech do řady podob nejběžnější nerost zemské kůry, křemen
Recenze knihy

Kniha Vesmírná příhoda v českém křemeni – předkládá čtenáři jasně a srozumitelně doloženou hypotézu o jevech, které mohou fyzikálně vznikat při impaktovém procesu. Tyto jevy jsou dokládány na laboratorních ultrazvukových měřeních a vždy jsou porovnávány s projevy na křemenech Českého masívu. V počátku impaktového děje v blízkosti místa dopadu velkého mimozemského tělesa kosmickými rychlostmi se do okolních hornin šíří hypersonické vlny s frekvencemi, které převyšují frekvence teplotního chvění.


To vede k diaplektizaci minerálů za studena a překrystalizování sekrečního křemene na záhnědu, růženín nebo křišťál in-situ, kdy molekuly nemají čas k jakýmkoli větším pohybům než v rámci sousedních molekul. Vznikají tak i velké monokrystaly, pokud se v místě nacházel dostatek původního materiálu (například čočka sekrečního křemene). V další fázi, kdy frekvence hypersonických vln již poklesne pod cca 10**12 Hz (přibližně frekvence teplotního chvění), tak začínají v celém objemu minerálů vznikat kavitační šlíry jako důsledek opakovaného ztekucení a utuhnutí minerálu právě v okamžiku poklesu tlaku na chvostu (kódě) vlny. Při mnohočetném kavitování je pozorován až únavový lom nebo diaplektizace minerálu.


V následující fázi, kdy přicházejí odražené hypersonické vlny s nižším frekvencemi, jsou primární kavitační šlíry přetvářeny a vznikají ostnaté, pilovitě zubaté lamely na nově se tvořících lamelách. Takovýchto vícečetných lamel bylo pozorováno až 8 generací. Při dalším poklesu frekvencí vln do oblasti ultrazvuku počínají vznikat planární trhliny (PDF), avšak tento děj probíhá už ve zcela pevné fázi minerálu (nedochází k fázové přeměně). Ukazuje se, že PDF postihují už předem lamelované minerály a jejich orientace nemusí být totožná. Jak se ukazuje na krystalech záhnědy, celý tento proces mohl probíhat „za studena“ s teplotami nepřevyšujícími 180°C.


Na závěr procesu, kdy již je vlnová délka srovnatelná s rozměry zrn minerálů, dochází k drcení okrajů zrn nebo čoček a přechází to do drcení okrajů celých bloků. V této závěrečné fázi procesu dochází k největší produkci tepla třením, což mohlo vést k aktivizaci boronosných (a dalších) roztoků), krystalizaci turmalínů a vytváření mylonitů.


Ucelená hypotéza je dokladována na mikro- i makro-fotografiích více než 100 vzorků křemenů, turmalínů a granátů (na 73 obrázcích) a jsou přehledně popsány jevy, které jsou na fotografiích patrné – od geneze velkých křišťálů, záhněd a růženímů, přes kavitační šlíry, únavové lomy, „zježení“ nových generací lamel, sloupkování, PDF struktury uvnitř i na naleptaném povrchu vzorků, ultrazvukové drcení v celém objemu minerálu nebo jen na jeho okrajích.


Ke konci textu je diskutována geneze Českého masívu a je ukázáno, že řada hornin je archaického nebo spodněproterozoického stáří a je jako celek ovlivněna impaktem, starým cca 2 mld let. Nová metodika vyhodnocení vnitřních struktur v krystalech křemene, živců a dalších minerálů, rozpracovaná na základě autorovy hypotézy, by mohla přispět k určování stáří hornin a to nejenom v Českém masívu. Pokud se toto prokáže, pak se Český kráter stane význačným příspěvkem ke zpřesňování teorie nabírání, nabalování (akrece) Země v pozdním archaiku.


RNDr. Pavel Kalenda, CSc.


 

Klíčová slova: Český kráter, Český masív, šokový křemen, ozvučený křemen, zvukově ozářený křemen, štěpnost, rovinné přetvárné prvky, PDF, kavitace, kavitační lamely, šlíry, sloupkování, ostnatost, pilovitost, únavový lom, hyperzvukové ztekucení, diaplektizace, amorfizace, diaplektické sklo, hyperzvuk, ultrazvuk, podélné vlny, příčné vlny, Rayleighovy vlny, Lambovy vlny, Sezawovy vlny, Stoneleyovy vlny, krystalizace, nelineární fyzika, 2 miliardy let, pevná litosférická inkluze, přechodná dutina kráteru, hadce, granulity, porfyrické žuly, spodní kůra, obří krystaly křemene, grafit, aplit, ozvučený živec, ultrazvukové štěpení, krakování, nafta, kyanit, andaluzit, sillimanit, rutil, ilmenit, růženín, dumortierit, záhněda, sonochemie, vícekruhová meteoritická pánev, středové pohoří kráteru, pseudotachylity, kráterová brekcie, moldanubikum, vltavsko – dunajské prahory, impakt, meteoritický kráter, atlas hornin


 

 

Recenze v časopise "Minerál"


 

 

U autora (bez poštovného) 1499.- Kč


 

 

 

Poster " Makroskopické projevy ultrazvukového šoku v křemeni Českého kráteru" z Otevřeného kongresu České a Slovenské geologické společnosti Moninec 2011

 

stáhnout:


 

 

 

 názory k článku

Poznámka

Ve společnosti s možností svobodného uplatnění a přijetí přinejmenším věrohodného názoru, by desková tektonika na základě jenom jediného z uvedených 23 článků o pochybeních už dávno skončila v archivu neplatných teorií. Její udržování a neustálá další propagace jsou důkazem ovlivňování vědeckého výzkumu politickými prostředky. Z tohoto důvodu jsme zařadili na stránky i články k této problematice, viz článek Michiheiho Hoshiny, jeho dodatek a článek ropný zlom v kapitole o rozpínání Země.


 

 


Velké východojaponské zemětřesení otřáslo (také) deskovou tektonikou

Yoshihiro KUBOTA, Niigata University, Japan: „SYMPOZIUM K PŘÍLEŽITOSTI 20. VÝROČÍ ROZPRAV O STRUKTURNÍ GEOLOGII; 18. PROSINCE 2011 JAPONSKO. Strukturně geologická kolokvia byla zavedena v roce 1991. Od té doby jsme zorganizovali pravidelně dvakrát ročně schůze za účelem podpory původních výzkumů založených na důkladných terénních pracích… Japonci se obávají dalšího velkého zemětřesení... Výsledek sympozia byl překvapující. Všichni účastníci (více jak 50), nabyli silného neodbytného pocitu, že éra deskové tektoniky skončila a velká zemětřesení jsou jistě předvídatelná."


NCGT: New Concepts in Global Tectonics NEWSLETTER No. 61, December, 2011 ISSN: 1833-2560 Editor: Dong R. CHOI


kliknutím zvětšit
Popisek

 

 


Na obr. Dong Choi přednáší o velkém Japonském zemětřesení


 

 


Pozn. autora webu: Závěr z diskuse v Japonsku je jasný: nejen z hlediska předpovídání zemětřesení nelze brát deskovou tektoniku vážně a je tudíž z hlediska předpovídání zemětřesení naprosto nepoužitelná (i když odjakživa tvrdila, že "vysvětluje zemětřesení").


vytvořeno pomocí Gaia CMS firmy Artemis webdesign © 2008