Naušův atlas hornin Prachaticka

kliknutím zvětšit
Popisek


V atlase jsou na barevných tabulích zobrazeny a popsány horniny širší oblasti Prachaticka (v rozsahu Železná Ruda až Lipensko, Křemežsko). Vzorky ze sbírky formátů shromážděné B. Naušem během několika desítek let, jsou zobrazeny v několika měřítcích a podrobně charakterizovány. Nové vydání atlasu bylo doplněno určovacím klíčem hornin s použitím zpracovaných vzorků. Výklad je zasazen do rámce dějů při vzniku Českého kráteru. Díky atlasu byl širšímu publiku zpřístupněn Naušův didaktický záměr povznést na vyšší úroveň znalost hornin širšího okolí Prachaticka. Atlas zároveň uvádí čtenáře do problematiky jejich vzniku.

 

Rozměry formátů v knize jsou 9 x 12 cm, největší makrofotografie zobrazuje pole 2,5 x 2,5 cm a prostřední snímek 4 - 5 cm x ca 3 cm (zhruba dvojnásobek makra). Postupné fotografie napodobují postup výzkumu hornin tj. od posouzení celkového vzhledu k podrobnějšímu vzhledu nerostů.

 

Výběr z obsahu:

Úvod

První seznámení: vybrané Prachatické horniny

Jak budeme horniny studovat, podklady pro pochopení

Naušovy formáty

Box Třídění hornin podle podílu SiO2

Horniny vyvřelé (celkově tavené)

Horniny přeměněné (metamorfované)

Box Krystalizace za přeměny (metamorfní překrystalováni)

Horniny vmístěné či překrystalované za masívní účasti fluid

Box Fluidní režim velkého meteoritického kráteru

Žuly

Box Vznik žul

Box. Metasomatóza (chemické nahrazování)

Box Konkrecionální růst (sběrná krystalizace )

Křemenné žíly a čočky

Závěr

Literatura

Rejstříky vzorků, lokalit a celkový


 

 

Naušův atlas hornin s klíčem na určování přeměněných a vyvřelých hornin, s popisem v několika zvětšeních podrobně fotografovaných více než 120ti typů hornin jz. a j. Čech v ceně 350 Kč + poštovné na dobírku možno objednat na: rajlichp@volny.cz


Naušův atlas ke stažení

názory k článku

Poznámka

Ve společnosti s možností svobodného uplatnění a přijetí přinejmenším věrohodného názoru, by desková tektonika na základě jenom jediného z uvedených 23 článků o pochybeních už dávno skončila v archivu neplatných teorií. Její udržování a neustálá další propagace jsou důkazem ovlivňování vědeckého výzkumu politickými prostředky. Z tohoto důvodu jsme zařadili na stránky i články k této problematice, viz článek Michiheiho Hoshiny, jeho dodatek a článek ropný zlom v kapitole o rozpínání Země.


 

 


Velké východojaponské zemětřesení otřáslo (také) deskovou tektonikou

Yoshihiro KUBOTA, Niigata University, Japan: „SYMPOZIUM K PŘÍLEŽITOSTI 20. VÝROČÍ ROZPRAV O STRUKTURNÍ GEOLOGII; 18. PROSINCE 2011 JAPONSKO. Strukturně geologická kolokvia byla zavedena v roce 1991. Od té doby jsme zorganizovali pravidelně dvakrát ročně schůze za účelem podpory původních výzkumů založených na důkladných terénních pracích… Japonci se obávají dalšího velkého zemětřesení... Výsledek sympozia byl překvapující. Všichni účastníci (více jak 50), nabyli silného neodbytného pocitu, že éra deskové tektoniky skončila a velká zemětřesení jsou jistě předvídatelná."


NCGT: New Concepts in Global Tectonics NEWSLETTER No. 61, December, 2011 ISSN: 1833-2560 Editor: Dong R. CHOI


kliknutím zvětšit
Popisek

 

 


Na obr. Dong Choi přednáší o velkém Japonském zemětřesení


 

 


Pozn. autora webu: Závěr z diskuse v Japonsku je jasný: nejen z hlediska předpovídání zemětřesení nelze brát deskovou tektoniku vážně a je tudíž z hlediska předpovídání zemětřesení naprosto nepoužitelná (i když odjakživa tvrdila, že "vysvětluje zemětřesení").


vytvořeno pomocí Gaia CMS firmy Artemis webdesign © 2008