Variská duktilní tektonika Českého masivu

kliknutím zvětšit
Popisek

Výklad strukturní geologie, staveb velkých zlomů (smykových zón, součásti oblastí přeměněných hornin), s vysvětlením v nich obsažené přímkovité stavby jako důsledku roztahování ve směru přímek. Tato představa mění doposud geology uvažovaný směr pohybu v těchto významných zlomech o 90o. Metodika je použita pro popis a rozbor pohybu na významných zlomech Českého masivu. Závěrem knihy je konstatována přítomnost pevného kruhovitého objektu v jeho středu. Začlenění většiny kujných (duktilních) staveb do variského vrásnění, uváděné v knize, je podle dnešního názoru autora omyl, 171 stran, 83 obr. v textu, 33 fotografií.

 

Z obsahu knihy:

Část I. Výchozí předpoklady

Část II. Tektonika smykových zón

Část III. Smykové zóny a transpresní-transtenzní bloky Českého masivu

Část IV. Kinematické rysy duktilních domén Českého masivu


názory k článku

Poznámka

Ve společnosti s možností svobodného uplatnění a přijetí přinejmenším věrohodného názoru, by desková tektonika na základě jenom jediného z uvedených 23 článků o pochybeních už dávno skončila v archivu neplatných teorií. Její udržování a neustálá další propagace jsou důkazem ovlivňování vědeckého výzkumu politickými prostředky. Z tohoto důvodu jsme zařadili na stránky i články k této problematice, viz článek Michiheiho Hoshiny, jeho dodatek a článek ropný zlom v kapitole o rozpínání Země.


 

 


Velké východojaponské zemětřesení otřáslo (také) deskovou tektonikou

Yoshihiro KUBOTA, Niigata University, Japan: „SYMPOZIUM K PŘÍLEŽITOSTI 20. VÝROČÍ ROZPRAV O STRUKTURNÍ GEOLOGII; 18. PROSINCE 2011 JAPONSKO. Strukturně geologická kolokvia byla zavedena v roce 1991. Od té doby jsme zorganizovali pravidelně dvakrát ročně schůze za účelem podpory původních výzkumů založených na důkladných terénních pracích… Japonci se obávají dalšího velkého zemětřesení... Výsledek sympozia byl překvapující. Všichni účastníci (více jak 50), nabyli silného neodbytného pocitu, že éra deskové tektoniky skončila a velká zemětřesení jsou jistě předvídatelná."


NCGT: New Concepts in Global Tectonics NEWSLETTER No. 61, December, 2011 ISSN: 1833-2560 Editor: Dong R. CHOI


kliknutím zvětšit
Popisek

 

 


Na obr. Dong Choi přednáší o velkém Japonském zemětřesení


 

 


Pozn. autora webu: Závěr z diskuse v Japonsku je jasný: nejen z hlediska předpovídání zemětřesení nelze brát deskovou tektoniku vážně a je tudíž z hlediska předpovídání zemětřesení naprosto nepoužitelná (i když odjakživa tvrdila, že "vysvětluje zemětřesení").


vytvořeno pomocí Gaia CMS firmy Artemis webdesign © 2008