Od abiogenní (neorganické) nafty ke grafitu v Českém kráteru

Tuha (grafit), se těžila ve velkém množství v okolí Českého Krumlova, na vltavotýnsku, strakonicku a i jinde v Čechách. Kde se tu vzala? Tuha (grafit) je podobně jako diamant čistý uhlík (tuha se od diamantu liší stavbou krystalů). V přírodě se s čistým uhlíkem jen tak nesetkáme, protože je to prvek, který se rád váže s jinými prvky a to především s kyslíkem na kysličník uhličitý, popřípadě s vodíkem na metan. Výskyt uhlíku jako čistého prvku je tak v přírodě poměrně neobvyklý a vždy znamená zvláštní podmínky vzniku. Abychom získali čistý uhlík, musíme redukovat (zbavit kyslíku, popřípadě rozložit) látky, které uhlík obsahují. To mají být v přírodě hlavně tzv. organické látky, které spojujeme s pozůstatky živých organizmů tj. vegetace a živočichů. Můžou to rovněž být látky, které již vznikly přeměnou organických látek, tzv. biomasy. Mezi nejběžnějšími jmenujme všechny druhy uhlí a ropu? V laboratoři čistý uhlík z těchto látek získáme rozkladem za velmi vysokých teplot, uvádí se až 2600 stupňů C.

 

Vraťme se ale na českokrumlovsko. Horniny (vápence a ruly), na jejichž kontaktu se čistý uhlík v podobě tuhy nachází, prodělaly přeměnu „jen“ za teplot, které nepřevyšovaly "jen" 570 stupňů C. Podle obsahu stopových prvků geologové určili, že českokrumlovská tuha pochází z ropy (nafty). Její rozklad až na čistý uhlík v laboratorních podmínkách má ale probíhat až za výše uvedených 2600 st. C. Nabízí se jiné vysvětlení: podle nerostopisu meteoritických impaktů grafit vznikl pravděpodobně v horninách, které byly postiženy a přeměněny při vzniku Českého kráteru před dvěma miliardami let. Domníváme se proto, že původní nafta v horninách byla rozložena na čistý uhlík – tuhu (grafit) při ultrazvukovém šoku při dopadu meteoritu o průměru 15 – 20 km do okolí Mladé Vožice (okolnost, že v pružných vlnách o vysoké frekvenci - ultrazvuku může být koncentrována velká energie, i to, že vlnová délka může být blízká rozměrům větších molekul, vede k tomu, že ultrazvuk narušuje soudržnost molekul, nebo aktivuje některé chemické reakce; podle B. Urgošík: Fyzika SNTL, Praha 1987).

 

Protože Českokrumlovský grafit obsahuje až 80% čistého uhlíku a vyskytuje se ve slojích až mnoha m mocných, je pravděpodobné, že nevznikl na místě, ale byl přenesen horkými roztoky. Výše uvedená teplota 570 stupňů odpovídá zjištěné teplotě vyrovnání izotopického poměru uhlíku v grafitu a v okolním vápenci. Horké roztoky byly s největší pravděpodobností po uvolnění z nafty impaktem ohřáty při ultrazvukových vibracích nesourodého horninového masívu.

 

Každopádně v té době ale na Zemi nebyl žádný život tj. ani živočišný, ani rostlinný, ze kterého by mohla být vytvořena nafta a proto předpokládáme, že ropa z níž vznikl grafit v Českém masívu (kráteru) byla tzv. nebiologického (abiogenního) původu. To znamená, že tehdejší ropa představovala uhlovodíky podobné těm, které se nacházejí v kometách, uhlíkatých meteoritech a například na Neptunu – tělese sluneční soustavy.


názory k článku

Poznámka

Ve společnosti s možností svobodného uplatnění a přijetí přinejmenším věrohodného názoru, by desková tektonika na základě jenom jediného z uvedených 23 článků o pochybeních už dávno skončila v archivu neplatných teorií. Její udržování a neustálá další propagace jsou důkazem ovlivňování vědeckého výzkumu politickými prostředky. Z tohoto důvodu jsme zařadili na stránky i články k této problematice, viz článek Michiheiho Hoshiny, jeho dodatek a článek ropný zlom v kapitole o rozpínání Země.


 

 


Velké východojaponské zemětřesení otřáslo (také) deskovou tektonikou

Yoshihiro KUBOTA, Niigata University, Japan: „SYMPOZIUM K PŘÍLEŽITOSTI 20. VÝROČÍ ROZPRAV O STRUKTURNÍ GEOLOGII; 18. PROSINCE 2011 JAPONSKO. Strukturně geologická kolokvia byla zavedena v roce 1991. Od té doby jsme zorganizovali pravidelně dvakrát ročně schůze za účelem podpory původních výzkumů založených na důkladných terénních pracích… Japonci se obávají dalšího velkého zemětřesení... Výsledek sympozia byl překvapující. Všichni účastníci (více jak 50), nabyli silného neodbytného pocitu, že éra deskové tektoniky skončila a velká zemětřesení jsou jistě předvídatelná."


NCGT: New Concepts in Global Tectonics NEWSLETTER No. 61, December, 2011 ISSN: 1833-2560 Editor: Dong R. CHOI


kliknutím zvětšit
Popisek

 

 


Na obr. Dong Choi přednáší o velkém Japonském zemětřesení


 

 


Pozn. autora webu: Závěr z diskuse v Japonsku je jasný: nejen z hlediska předpovídání zemětřesení nelze brát deskovou tektoniku vážně a je tudíž z hlediska předpovídání zemětřesení naprosto nepoužitelná (i když odjakživa tvrdila, že "vysvětluje zemětřesení").


vytvořeno pomocí Gaia CMS firmy Artemis webdesign © 2008